Onze activiteiten

Cosep S.A., opgericht in 1998, is samengesteld uit verschillende, ervaren partners en heeft tot doel om de nieuwe methodes in kostenbeheersing, kwaliteitsborging, veiligheid en termijncontrole in de bouwsector toe te passen. Onze belangrijkste activiteiten:

Veiligheids- en gezondheidscoördinatie : het is onze taak om de werkzaamheden op te volgen op basis van de wet van 4 augustus 1996 en van het koninklijk besluit betreffende tijdelijke en mobiele werkplaatsen van 25 januari 2001 en de wijzigingsbesluiten. Samen met onze 8 veiligheids- en gezondheidscoördinatoren – die als medewerker in het project geïntegreerd zijn – sensibiliseren we alle actoren om de veiligheid te garanderen, dat dankzij een conceptuele benadering tijdens de ontwerpfase en een praktische benadering tijdens de uitvoeringsfase.

Gedelegeerd projectbeheer : gedelegeerd projectbeheer bestaat uit een uitvoerige assistentie-opdracht bij de uitvoering van een project. Cosep S.A. volgt het project op vanaf de haalbaarheidsstudie tot de volledige afwerking, in perfecte naleving van de doelstellingen en vereisten van de opdrachtgever. De gedelegeerde projectbeheerder staat in voor de organisatie, planning en opstelling van de studie- en bouwopdrachten. Onze aanpak steunt op een integraal en geïntegreerd beheer van de vooropgestelde doelstellingen, in combinatie met technische expertise. Zo regelen we de coördinatie klant – architecten – ingenieurs – consulenten en stellen we een optimale uitvoeringsplanning op volgens de vereisten van de opdrachtgever, de regeling van het werk, en de logische volgorde, waarbij we rekening houden met een opeenvolging van nauwkeurige en welbepaalde operaties.
 
Consultancy : een totaaloverzicht over het project behouden is onontbeerlijk om de juiste beslissingen te nemen bij de start van een bouwproject. Daarom bieden wij de volgende diensten aan :
      - haalbaarheidsstudie
      - planning van de studies en de ruimtes
      - marktonderzoek
      - advies rond de financiële en juridische montage van het project
      - selectie van architecten en studiebureaus
      - advies bij de opstelling van contracten
      - assistentie bij de aanvraag van subsidies
      - expertise.
 
Planning : planning is essentieel om de werkzaamheden en studies correct te beheren. Doelstellingen van de planning:
      - een communicatiedocument voorbereiden waarin termijnen voor de bouw en werkzaamheden duidelijk vermeld staan;
      - de studies en de werkzaamheden voorbereiden, organiseren, programmeren en opvolgen.
 
Algemene coördinatie (project management) : de coördinatie van de aannemers bestaat uit een complete assistentie-opdracht bedoeld om de goede uitvoering van de volledige werkzaamheden te verzekeren volgens de kwaliteitsdriehoek: kostencontrole, kwaliteitsborging en naleving van de uitvoeringstermijnen. De coördinator treedt daarvoor op als enige autoriteit, onder de leiding van de opdrachtgever, zonder dat hij daarom volmachthouder voor de opdrachtgever is. Uit ervaring weten we dat het beheer van het werk van afzonderlijke aannemers dankzij een gespecialiseerde, onafhankelijke en integere coördinatie de beste garantie is op een constante kwaliteit, zonder onaangename verrassingen en binnen de beperkingen van het budget. Door afzonderlijke aannemers in te schakelen, worden de vakmensen die elk in hun gebied gespecialiseerd zijn beter gewaardeerd en geresponsabiliseerd. De specifieke vakkunde garandeert de capaciteit van de aannemer om het gevraagde werk uit te voeren. De prijzen voorgesteld tijdens de aanbestedingsprocedures zijn netto prijzen, waar geen coördinatiecoëfficiënt of winstmarge voor een algemene aannemer meer bijkomt. De prijzen worden zo nauwkeurig mogelijk berekend, met kennis van zaken. Bij de opvolging van de werkzaamheden verloopt het contact bij voorkeur rechtstreeks met de uitvoerders. Dit voorkomt tijdverlies en fouten in de informatie-overdracht.
 
Bouwplaatstoezicht : dergelijk toezicht garandeert dat de werkzaamheden voldoen aan de contractuele uitvoeringsdocumenten, namelijk de borderellen, de bestekken en de plannen opgesteld door de verschillende studiebureaus en ingenieurs.
 
Financieel beheer : het financieel beheer verzekert de opdrachtgever een vooruitziende kostenbeheersing van het werk. Concreet bestaat dat beheer uit :
      - de voorbereiding van de offerteaanvragen
      - de opstelling en het beheer van de bestellingen
      - de organisatie van inkomende en uitgaande facturen en de opvolging ervan
      - de controle van de facturen en de opstelling van betaalorders
      - het toezicht op de naleving van de administratieve bepalingen en inhoud van de bestellingen
      - de samenvatting van het projectbudget (theoretische ramingen, gedetailleerde ramingen,
offertes, bestellingen, bijvoegsels, facturen, vooruitzichten)
      - het financieel-technisch beheer van het project (de risico’s op budgetoverschrijding 
beheren, net als de hoeveelheden, boetebepalingen…)
      - de voorbereiding van de definitieve afrekeningen
      - de financiële historiek van het project.
 
EPB – Energieprestaties en Binnenklimaat : om te voldoen aan de evoluerende wetgeving inzake duurzame ontwikkeling, biedt Cosep S.A.zijn EPB-diensten aan. Een EPB-studie heeft niet langer alleen betrekking op de gebouwschil zoals dat tot nu toe voornamelijk het geval was (met de K-waarden). Zo’n studie houdt ook rekening met de energieprestaties van de systemen geïnstalleerd in de gebouwen (verwarming, sanitair warm water, verluchting, autonome energieproductie) en met de seizoenen. De taken van onze consulent:
      - de bepalingen in toepassing van de EPB-vereisten in het EPB-voorstel nakijken en boordelen
      - de EPB-vereisten berekenen en nagaan of de behaalde resultaten voldoen aan de vereiste niveaus
      - de opdrachtgever en architect op de hoogte brengen als tijdens de uitvoering blijkt
dat het project afwijkt van de vereiste niveaus
      - de uiteindelijke EPB-vereisten berekenen, dus de vereisten van het opgetrokken of
gerenoveerde gebouw, en de opstelling van de definitieve EPB-verklaring.
 


Onze recentste realisaties

Hier ontdekt u enkele van onze recentste realisaties of ga naar de pagina “referenties” waar u een aantal projecten vindt waarop we bijzonder trots zijn...

 

Onze gegevens

Mont-Saint-Guibert

5, rue Fond Cattelain
B-1435 Mont-Saint-Guibert
T : +32 (0)10.81.37.50
F : +32 (0)10.84.24.50
E : cosep@cosep.be

Libramont

1, Grand'rue
B-6800 Libramont
T : +32 (0)61.29.30.40
T : +32 (0)61.29.30.59
F : +32 (0)61.29.30.69
E : cosep@cosep.be